Historia

Pierwszą strukturę krystaliczną na Wydziale Chemicznym PŁ rozwiązał profesor Zdzisław Gałdecki
w latach 1953 - 56 i można uznać to wydarzenie za początek istnienia krystalografii rentgenowskiej
na Politechnice Łódzkiej.

W obecnej chwili kierowany przez profesora Marka Główkę Zespoł składa się z dwóch pracowników samodzielnych (Marek Główka, Wojciech Wolf), oraz czternastu doktorów, doktorantów i pracowników technicznych.

Od lat 90. ubiegłego wieku w zespole powstało ponad dwadzieścia prac doktorskich oraz znacząca liczba prac magisterskich. Listę publikacji charakteryzujących tematykę badawczą zespołu można znaleźć tutaj.

Opublikowano:  24.01.2019 Powered by GetSimple