Narodowe Centrum Afiliowane przez
Cambridge Crystallographic Data Centre

 

Nazwa i właściciel:
Cambridge Structural Database (CSD), Cambridge Crystallographic Data Centre,
University Chemical Laboratory, Cambridge, UK
www.ccdc.cam.ac.uk
    
Zakres i tematyka:
Struktury krystaliczne opublikowane i zdeponowane do roku poprzedzającego datę licencji dla związków organicznych, organometalicznych, kompleksowych i wielkocząsteczkowych. Obecna wersja (sierpień 2020) zawiera ponad milion struktur krystalicznych.
    
Korzystanie z Bazy:
Baza CSD jest dostępna w Polsce  w ponad 50 licencjonowanych ośrodkach naukowych. Oprogramowanie stanowi integralną część Bazy. Każdy ośrodek otrzymuje osobną kopię (CD-ROM) działającą pod systemami operacyjnymi Windows i Unix, według życzenia użytkownika, za pośrednictwem Narodowego Centrum Afiliowanego Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Baza może być umieszczona na indywidualnym komputerze PC lub na serwerze.
    
Finansowanie Bazy:
Zakup licencji, roczna opłata licencyjna oraz wdrażanie i udostępnianie Bazy były w ostatnich latach finansowane przez PŁ z ewentualną niewielką dopłatą (100-150 zł) od poszczególnych użytkowników.

Wszystkie powyższe warunki licencji dotyczą tylko ośrodków naukowych (szkoły wyższe, PAN, instytuty badawcze, do celów niekomercyjnych).

Kierownik prof. dr hab. Marek Główka

Opublikowano:  5.10.2020 Powered by GetSimple