Agnieszka Mrozek

  Pokój   -
Telefon -
Email agnieszka.mrozek
 
Strony profilowe:

@chemia.p.lodz.pl   @nauka-polska.pl

Lista publikacji (wygenerowana przy pomocy Scopus.com).

Opublikowano:  30.08.2016 Powered by GetSimple